Dialoog. Het vernieuwde blaadje van CD&V Edegem vervangt even het vertrouwde beeld van onze Direct. Niet dat wij minder direct willen zijn, maar wij gaan met U de dialoog aan.

U krijgt nu ongetwijfeld een verhoogd aantal blaadjes van politieke partijen in uw bus… Wij zijn nooit weggeweest!

De komende maanden is onze partij gefocust op de opmaak van ons programma voor de toekomst. Wij hebben daarvoor ideeën nodig. Niet dat we die niet zelf hebben, maar goed beleid kan slechts na overleg en veel input van de bevolking.

Wij nodigen U dus allemaal vrijblijvend uit om deel te nemen aan één of meerdere van onze Workshops.

CD&V Edegem luistert naar uw ideeën, uw bekommernissen, uw verzuchtingen, om daaruit een programma af te leiden in functie van het algemeen belang, en de financiële mogelijkheden. Want beleid maken, is keuzes maken.

Wij hebben alvast intern een keuze gemaakt. Wij zijn fier op het gevoerde beleid de voorbije 6 jaar en hebben onze Burgemeester opnieuw gevraagd onze ‘front runner’ te zijn.

Ondertussen wordt verder bestuurd door onze Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden en OCMWraadsleden opdat Edegem goed blijft om er te wonen, leven, ondernemen en genieten.

Kristiaan Caluwaerts
Voorzitter CD&V Edegem