Je kon er de afgelopen maanden niet naast kijken: Fiberklaar die, in samenwerking met verschillende aannemers, in Edegem vele straten vaak zonder enige tijdige verwittiging openlegde. Dit alles om fiberkabels en wachtbuizen in de grond te plaatsen. Ook in de toekomst zullen er nog dergelijke werken moeten plaatsvinden. Bovendien gaan er nog vele straten moeten aangesloten worden. Als cd&v Edegem hadden we een aantal vragen over de uitrol en samenwerking met Fiberklaar, en ook over de eventuele toekomstige samenwerking met Netco. (consortium tussen Fluvius en Telenet):

Thomas Van Gorp (raadslid cd&v Edegem):

Naar aanleiding van een lange lijst van problemen en vele klachten en bezorgdheden van Edegemnaars over de correcte oplevering, beschadigde plantenperkjes en grasperkjes, losse stenen en verzakkingen na de uitvoering van de werken, agendeerden wij een interpellatie op de afgelopen gemeenteraad .

Onze vragen met een gedeelte van de antwoorden van het gemeentebestuur:

 • Wat zijn de ervaringen van het bestuur met Fiberklaar tijdens de uitrol?
  Antwoord bestuur ter zitting: op een gegeven moment waren er 3 ploegen aan het werk van Fiberklaar, dit verliep zeer rommelig. We hebben dit dan in overleg teruggeschaald naar 2 ploegen om beter het overzicht te kunnen behouden. 
 • Hoe verloopt de huidige opvolging van de werken?
  Antwoord bestuur ter zitting: Er is nog een rondgang gepland samen met Fiberklaar om nieuwe gebreken vast te stellen en bestaande (al gemelde gebreken) te gaan bekijken. 
 • Hoeveelheid mankementen na 'eigen' controles zijn er tot nu toe vastgesteld?
  Geen antwoord ter zitting: Edegem wacht op antwoord van Fiberklaar. 
 • Heeft het bestuur weet hoeveel unieke klachten er werden aangebracht door burgers?
  Geen antwoord ter zitting: Edegem wacht op antwoord van Fiberklaar
 • Hoeveel straten zijn er al aangeduid als finaal 'opgeleverd' en hoeveel moeten er nog gebeuren?
  Antwoord ter zitting: Aantal straten zitten in sperperiode en worden dus pas in 2026 opengebroken. Grootste deel van de straten zijn al gebeurd op enkele grotere verkeersassen na, deze vereisen meer coordinatie tussen alle verschillende nutsmaatschappijen. Exacte aantallen werden of percentage werden ter zitting niet gegeven.
 •  Wat betreft de waarborg die voorzien werd: is gebleken dat deze lopende waarborg momenteel al voldoende is om de kosten af te dekken? 
  Antwoord bewtuur ter zitting: de waarborg wordt enkel aangesproken wanneer er geen actie van aannemer komt na melding van klachten. Tot op heden zijn er nog zo geen gevallen en is er dus nog geen waarborg achtergehouden.
 • Na de werken zijn er in verschillende straten ook plantenperkjes en grasperkjes beschadigd. Het worden deze perkjes hersteld, hoe wordt dat aangepakt?
  Antwoord bestuur ter zitting: We hebben dit ook vastgesteld. Fiberklaar werkt samen met een aannemer voor de heraanleg van plantenperkjes. Er zijn er al een aantal hersteld, er gaan er nog volgen, exacte timing kunnen we niet meegeven. 
 •  Tot een jaar na de aanpassing kunnen nog klachten worden doorgegeven, komt er vanuit lokaal bestuur Edegem nog een extra mogelijkheid naar de burgers toe om mankementen door te geven?
  Antwoord ter zitting: Er zijn al genoeg klachten doorgegeven, we zien de noodzaak hier niet van in. 
 • Is het college van plan om in de toekomst nog samen te werken met Fiberklaar, en welke lessen worden er meegenomen vooraleer een eventuele deal te maken met Netco?
  Antwoord ter zitting: Er is gevraagd tijdens de uitrol van Fiberklaar aan Telenet om tegelijk ook wachtbuizen te steken. In veel gevallen is hier op in gegaan maar niet overal, zeker niet in het begin van de werkzaamheden. Voor een eventuele verdere uitrol van fiber door Netco gaat er dus op een per straat basis gewerkt worden met individuele aanvragen. Voorlopig zijn er dus geen verdere plannen om dit op eenzelfde manier te doen zoals met Fiberklaar. Voor net heraangelegde straten gaat de sperperiode van 5 jaar dus gerespecteerd moeten worden. 

(antwoorden worden verder aangevuld nadat we de info hebben gekregen van het Lokaal bestuur Edegem)