Het N-VA-gemeentebestuur plant in in haar beleidsvisie 2019-2024 gemeentelijke diensten uit te besteden of te schrappen. “De overheid kan niet alles op zich nemen of ondersteunen” zo schrijft N-VA Edegem, of “we moeten besparen op de werking”.

Annick De Jongh, voorzitster CD&V Edegem

Gemiddeld betaalt elke Edegemnaar jaarlijks nochtans €732,05 aan zijn gemeentebestuur. De Edegemnaar mag daar iets voor terugkrijgen. Tijdens de jaarmarkt afgelopen weekend kwamen veel Edegemnaars langs de CD&V-stand en spraken hun bezorgdheid uit over de besparingen die de gemeente plant.

De Edegemnaar kon op de CD&V-stand d.m.v. een pottensysteem zijn geld in die “gemeentepotten” steken die hij zelf het meest noodzakelijk acht. Het meeste geld ging naar het onderhoud en de vernieuwing van straten, voetpaden, fietspaden en wandelpaden.

Adrian De Weerdt, gemeenteraadslid voor CD&V:

Wij stellen vast dat de gemeente schuldig verzuim pleegt en onvoldoende investeert in vernieuwing van voet- en fietspaden. De fietspaden van de Oude Godstraat, de Hovestraat en de Boniverlei – nochtans essentiële assen - liggen er al jarenlang erbarmelijk bij. Ook vele voetpaden zijn dringend aan vernieuwing toe. Onbegrijpelijk, de Edegemnaar is nochtans sterk vragende partij. 

Op een tweede plaats staat de sociale hulp, thuiszorg en mantelzorg. Zal de gemeente ook hierop besparen? Op een gedeelde derde plaats kiest de Edegemnaar voor financiële en materiële steun aan verenigingen, Hof ter Linden en Fort V en afval en ecopark. Zullen verenigingen meer moeten betalen voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur? N-VA schrijft dat ze “niet iedereen kunnen subsidiëren”, geldt dat ook voor de verenigingen? De Edegemnaar wenst alvast de steun voor verenigingen te behouden.

Voor het Fort V stelt CD&V Edegem zich de vraag wanneer er eindelijk werk zal gemaakt worden van een parkwachter, een actief beleid tegen zwerfvuil en nieuwe banken en sporttoestellen.

  • Financiën
  • Participatie