Op 8 mei 2023 keurde het N-VA-bestuur een nieuwe omgevingsvergunning goed voor de aanleg van parking Hof ter Linden en de reorganisatie van de omliggende omgeving. 

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid voor cd&v) diende een interpellatie in op de afgelopen gemeenteraad over dit dossier, o.a. over de verschillen met de vorige plannen, de onderzochte alternatieven en de volgende stappen.   

Het N-VA-bestuur blijft hardnekkig doorzetten met deze parking. Eerdere ontwerpen werden vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, of negatief beoordeeld door de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed. Wie hoopt dat het plan nu wél aanvaardbaar is, is eraan voor de moeite.

Het nieuwe plan verschilt bijna niet van het vorige. De parking is nog steeds disproportioneel (61 plaatsen), mooie stukjes groen in centrum Edegem worden weggenomen, de prachtige zomerlindendreef krijgt een ander uitzicht, de beschermde muur wordt deels gesloopt en terreinen van scouts, tennis en school worden afgenomen. Last but not least worden 22 waardevolle bomen geveld met dit plan.

Het bestuur heeft bovendien geen degelijk alternatievenonderzoek uitgevoerd. Zo ligt er op wandelafstand van de horeca van Hof ter Linden - dichterbij dan de parking die het bestuur nu beoogt - een parking achter de OCMW-administratie (Terlindenlaan), die kan worden geoptimaliseerd. In combinatie met de parking van de Postsite, die nu ook wordt herbekeken, bestaat er een degelijk en juridisch sluitend alternatief voor deze parking. We vragen met aandrang dat het bestuur deze optie grondig onderzoekt. 

Aangezien beroep werd ingediend tegen de vergunning, zal het dossier vervolgens worden beoordeeld door de Provincie.