Geen moment heeft onze minister van Binnenlandse Zaken sinds haar aantreden in 2020 stilgezeten. Bij crisissen zoals de corona-pandemie en de overstromingen in Wallonië moest ze het hoofd koel houden.

Het “gewone” werk ging ook door: versterking van onze politiediensten, brandweer en civiele bescherming. Inzet op preventie. Respect tegenover gezagsfuncties, tegenover elkaar en tegenover kwetsbare groepen.
In november vorig jaar opende ze in Edegem het Zorgcentrum na Seksueel Geweld naast het UZA, een toonbeeld van samenwerking tussen verschillende diensten. Het centrum is nu permanent bereikbaar.


Cd&v Edegem is blij om Annelies welkom te heten op onze brunch op zondag 12 juni (11u-13) in het Heemcafé (Gemeenteplein 2)!


Thema: de politieke actualiteit en de ervaring van anderhalf jaar ministerschap.


Iedereen is welkom, ook wie niet wil brunchen.

Door de grote opkomst en zaalcapaciteit zijn de inschrijvingen voor de brunch stopgezet.

De prijs voor de brunch bedraagt 15€ per persoon, voor kinderen vragen we 10€.
Indien u komt brunchen is uw inschrijving pas finaal wanneer u het verschuldigde bedrag heeft overgeschreven op BE52 7330 5545 2809.