Op de agenda van de commissie (19 oktober) en gemeenteraad (25 oktober) in Edegem: het lastenboek voor de uitbating van Huis Hellemans middels een concessie, de verkoop van twee kavels aan de Romeinse Put en de verkoop van een garagebox in de Kontichstraat. Voor het faciliteren van de concessie en de verkoop wenste het N-VA-bestuur Covast aan te stellen, een private vennootschap die de gemeente kan begeleiden bij de vastgoedtransactie.

Op de commissie van 19 oktober uitte gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V) reeds zijn bezorgdheid:

Lokale besturen zijn gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten wanneer zij voor de verkoop van onroerend goederen beroep willen doen op een vastgoedplatform. Dit wordt ook bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. We zijn zeker niet tegen Covast an sich, maar de gemeente is effectief wel gebonden aan bepaalde regels bij het aanstellen van een verkoopsbemiddelaar.

Aangezien er verschillende spelers op de markt zijn, kunnen lokale besturen niet zonder mededinging een welbepaalde aanbieder aanstellen voor de verkoop van een onroerend goed. Ik heb de gemeente hiervoor gewaarschuwd op de commissie."

 Toch communiceerde het N-VA-bestuur vorige week in de pers dat zij Covast zal aanstellen als verkoopsbemiddelaar in het kader van de zoektocht naar een partner voor Huis Hellemans. De agendapunten waren zelfs nog niet goedgekeurd op de gemeenteraad.

 Op de gemeenteraad van 25 oktober kwamen CD&V en Open VLD op dit punt terug. De Weerdt: "Het gaat om een schoolvoorbeeld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. De aanstelling van Covast is onwettig en het dossier kan helaas niet worden goedgekeurd. N-VA heeft voor haar beurt gesproken in de pers."

 Peter Verstraeten (fractieleider Open VLD):

"We hebben een les 'overheidsopdrachten voor dummies' moeten geven aan het bestuur. Covast werd inderdaad incorrect aangesteld. Ondanks de waarschuwing van mijn collega heeft men toch het dossier verdergezet en in de pers gecommuniceerd, wat wij betreuren."

 Na de tussenkomsten van CD&V en Open VLD besliste het bestuur op de gemeenteraad uiteindelijk toch om het dossier inzake de aanstelling van Covast uit te stellen.

In de pers:

Nieuwsblad

HLN

GVA

  • Lokale besturen