Naar aanleiding van het strategisch meerjarenplan dat op de agenda staat de komende gemeenteraad 16 december organiseerden we een Open bestuur om met  zoveel mogelijk Edegemnaren de toekomstvisie van N-VA te becommentariëren en ook om duiding met cijfers hierover te geven. We mochten een 40-tal bezorgde maar kritische Edegemnaren verwelkomen in De Schrans.

N-VA stelt dat deze ingreep noodzakelijk is door de gigantische schuldenberg  uit het verleden.

Wanneer we kijken op de Gemeentemonitor stellen wij vast dat Edegem het helemaal niet slecht doet. De lange-termijn-schuld voor Edegem bedraagt, rekening houdend met bedragen die op vervaldag komen, 606 euro per inwoner. In de andere gemeenten van de cluster is dat 1 312 euro. Meer dan het dubbele dus. De onroerende voorheffing in Edegem is 627 euro, in de cluster bedraagt deze 902. 

Dit huidig bestuur kwam in 2012 aan de macht en de gemeente Edegem beschikte op dat moment over een reservefonds van om en bij de 27 miljoen euro.

N-VA stelt dat onze personeelskost te hoog is wanneer we de vergelijking maken met de cluster.
Edegem geeft 882€ per inwoner uit aan dienstverlenend personeel en heeft 7.8 personeelsleden per 1000 inwoners.  In de cluster bedraagt deze kost gemiddeld 750€. Loonlast die we meedragen bedraagt 42% van de uitgaven, in de cluster bedraagt deze 34%.


De oplossing die NVA hiervoor wil brengen is het aanbesteden en afstoten van niet minder dan 30% van het totale personeelsbestand. Dit is wat ons betreft buiten-proportioneel. Onze gemeente verdient beter!

Het nieuwe gemeentehuis en gemeenteplein in combinatie met  aankoop Hof Ter Linden weegt op de begroting.
Met deze stelling kunnen we akkoord gaan. Wisten jullie trouwens dat N-VA ook  mee instemde destijds met de plannen voor de heraanleg en ook de gevolgen die dit zou hebben kende. 
Het alternatief voor Hof Ter Linden was dat het in private handen terecht ging komen, geen goede piste. Hof Ter Linden samen aankopen met ANB en de provincie was de enige andere mogelijke piste om Hof Ter Linden toegankelijk te maken voor heel Edegem.
Over de kostprijs van het nieuwe gemeentehuis: dit kost Edegem 1 miljoen € per jaar de komende 27 jaar. Indien we in 2011-12 naar een alternatief moesten zoeken konden we als gemeente toen lenen aan een rentevoet tussen de (4,8 – 6% op 20 jaar) . De zogenaamde PPS constructie bezorgt ons bovendien returns in de vorm van BTW recuperatie en ook minder onderhouds en energiekosten.
Deze 'last' uit het verleden is volgens ons echt wel te verantwoorden en was broodnodig om de dienstverlening naar de burgers toe te  verbeteren en onze administratie en gebouwen te moderniseren.

Uitverkoop van de gemeente gaat aan een sneltempo verder, wat krijgen we in de plaats?
Zeven jaar besturen betekende voor N-VA gronden verkopen, participaties verkopen en honderdduizenden euro verliezen aan architectenkosten (VTC) en infrastructurele misstappen en verliezen bij de bioklas. De Investeringen in het ecopark (500.000€) van afgelopen periode zijn ook zinloos gebleken aangezien het bestuur dit nu wil verplaatsen om er een parking te kunnen aanleggen. Het kostenplaatje van deze operatie is momenteel nog ongekend. De uitverkoop van ons patrimonium gaat deze legislatuur gewoon verder. Onder andere de site op Berkenhof/Heldenstraat, grond op de Oude - Godstraat, woningen in de Ter Elststraat en de site van het gemeentelijk zwembad. Het bestuur hoopt hiermee 4.3 miljoen € eenmalige inkomsten op te halen. Waar ze dit geld exact gaan voor gebruiken is nog niet gekend. Het plan dat hier voorligt roept meer vragen op dan dat het antwoorden biedt.

Bart Breugelmans (fractieleider CD&V Edegem)

Een gemeente kan NOOIT worden gelijkgesteld met een beursgenoteerd bedrijf. De keuze van N-VA om drastisch te besparen is een zuiver ideologische keuze. De kosten voor de Edegemnaar worden geïndividualiseerd. Dit is niet hoe wij een gemeente zouden besturen!

Lees ook een verslag van het open bestuur op:
Mortsel TV