Op de afgelopen Edegemse jaarmarkt was cd&v zoals elk jaar present (zie foto's). Niet alleen liepen de mandatarissen en bestuursleden het hele weekend rond op de jaarmarkt en steunden ze de verenigingen en lokale ondernemers. Aan het cd&v-standje in de Trooststraat kon je ook in gesprek gaan met de gemeenteraadsleden. Edegemnaars konden daarbij deelnemen aan het grote ‘burgemeestersspel’: ze kregen een bepaald bedrag in munten, dat ze konden ‘spenderen’ aan bepaalde thema’s en concrete beleidsdoelstellingen die volgens hen belangrijk zijn. Uiteraard was het niet mogelijk om geld te spenderen aan álle mogelijke aspecten; gemeentelijke middelen zijn immers niet eindeloos.


Wat is het resultaat van het burgemeestersspel? Waar wil de Edegemnaar de nadruk op leggen?

Bart Breugelmans (fractieleider):

Met stip op één: het aanwerven van extra gemeentepersoneel voor voetpadonderhoud en groenonderhoud. Sinds het N-VA-bestuur in 2019 50% van haar personeel - dus ook het onderhoudspersoneel - de laan uitstuurde, ziet elke Edegemnaar dat onkruid in Edegem welig tiert en voetpaden nog sneller verslechteren in kwaliteit, en het onderhoud eigenlijk echt ondermaats is. Meer eigen personeel hiervoor is dus echt wel dringend nodig.

Adrian De Weerdt (raadslid):

Op twee: de omvorming van het oude Frank Jespers-zwembad aan de Vrijwilligersstraat tot ontmoetingscentrum, bijvoorbeeld voor verenigingen, of specifiek als jeugdhuis. We lanceerden dit idee reeds eind vorig jaar. Het zwembad staat al 5 jaar leeg. Laten we die ruimte eindelijk goed benutten!


Op een gedeelde tweede plaats: de omvorming van de Doelveldstraat tot fietsstraat. Ook dit vragen we al jaren, het stond zelfs in ons verkiezingsprogramma van 2018. Fietsers voelen zich vaak onveilig in de Doelveldstraat; ze worden te vaak opzij ‘gepusht’ door automobilisten. Dankzij een fietsstraat moeten auto’s verplicht achter de fietser blijven. Veiliger voor iedereen!

Thomas Van Gorp (raadslid):

Op de derde plaats: een Matkot XL, waarbij materiaal voor verenigingen (bijvoorbeeld tenten, tafels, stoelen, kookgerief, beamer, etc) gezamenlijk wordt opgeslagen en ter beschikking staan voor hen. Ook op de derde plaats: extra bijdragen en steun aan wijkcentra zoals De Schrans, het Forum en het Elzenhof.


Wim Verrelst (voorzitter cd&v Edegem):

We danken de Edegemnaar voor zijn uitgebreide en interessante input bij ons burgemeestersspel. Niet alleen zullen we de dossiers die het meest naar voor werden geschoven extra benadrukken op de gemeenteraad. We nemen alle prioriteiten van de Edegmnaar ook op in ons verkiezingsprogramma voor oktober 2024. Dit wordt dus zeker vervolgd!