Bart Breugelmans werd door de CD&V-raadsleden unaniem aangeduid als nieuwe fractieleider. Hij neemt de fakkel over van Jan Pszenizcko die deze taak vervulde sinds januari 2013. Ondertussen weet Edegem dat CD&V ook vanuit de oppositie waakt over de gemeente.

Jan, hoe kijk jij terug op de voorbije twee jaar?

"Door een raar politiek spel geraakten wij eind 2012 met 9 op 27 raadsleden toch in de oppositie. Wij bleven echter niet bij de pakken zitten. Onze grote groep heeft recht van spreken en dat doen we regelmatig: wat goed is steunen we, wat niet goed is klagen we aan.”

Wat betekent dat concreet?

“CD&V heeft in Edegem altijd voor de lange termijn bestuurd. We hadden verschillende projecten op gang gebracht, waarvan we logischerwijze voorstander blijven: nieuwbouw gemeenteschool, verkaveling GB-site, ontwikkeling kasteel Hof Ter Linden, grootschalige vernieuwing van straten, pleinen, voet- en fietspaden,…"

Wat waren de belangrijkste punten van kritiek?

“Van meet af aan waren we verwonderd over de aanpak van de gemeentefinanciën. Het huidige bestuur maakt enkele foute keuzes. Ze verhoogde bijvoorbeeld zowat alle belastingen en tarieven met ruim 30 % en startte een volledige uitverkoop van gemeentelijke gronden. Dat laatste helaas niet om situatie van de gemeentefinanciën te verbeteren, maar om nieuwe prestigeprojectenmogelijk te maken. Dit gaan we later nog bekopen.”

Jan, jij was jarenlang schepen van Sport. Je hebt heel wat vragen bij de gang van zaken nu?

 “Op sportgebied gebeuren er inderdaad spijtige zaken. We speelden de rugbyclub kwijt omdat het gemeentebestuur haar alle kansen tot ontwikkeling weigerde. Een verarming voor Edegem. Voor de renovatie van de atletiekpiste is er onnodig twee jaar tijd verspild. En vooral hoe sportclubs nu op verschillende manier moeten bijdragen bij investeringen, is een regelrechte discriminatie.”

Bart Breugelmans is 41, gehuwden vader van twee flinke zonen. Hij heeft ervaring als gemeenteraadslid en schepen en weet dus goed hoe het reilt en zeilt op het gemeentehuis.

Bart, hoe zie jij je nieuwe opdracht?

“Het is in eerste instantie mijn bedoeling om de interne werking van onze fractie verder uit te bouwen in de door Jan ingeslagen richting. We hebben een prachtige groep met een mooie mix van ervaring en nieuwe inzichten. Daarenboven is het uiteraard de taak van de hele fractie om de gemeentelijke actualiteit te blijven volgen.
Net als de voorbije 2,5 jaar zullen we op een constructieve manier vanuit de oppositie meewerken aan een leefbaar Edegem-zonder daarbij onze eigenheid te verloochenen. Zo blijven we bezorgd over de gemeentelijke financiën, over de verdere -hopelijk democratische- ontwikkeling van Hof Ter Linden, over de plannen voor de nieuwe bibliotheek en over de toekomst van de speelterreinen van de Edegemse jeugd.
Maar bovenal willen we met positieve ideeën en input het beleid mee sturen, zoals we hebben gedaan sinds 2013. Dankzij onze tussenkomsten beloofde het bestuur bijvoorbeeld de voorbije maanden opnieuw te zorgen voor een feestelijke kerstverlichting en werd de domme regeling op het ecopark aangepast.”

Er wordt gefluisterd dat je wat kilo’s kwijt bent?

“Valt dat niet op? (glimlacht)Acht jaar geleden kocht ik een racefiets en beklom met een aantal KSA-vrienden voor de eerste maal de Mont Ventoux. Ik ben het blijven doen met de Ventouxploeg van Edegem. In juni gaan we er weer voor. En enkele weken later staan ook Vogezencols op het programma. Mijn fiets staat weinig op stal!”

Bedankt Jan. Succes Bart!