Zondag 6 mei kwamen de leden van CD&V Edegem samen in de pas geopende brasserie in het koetshuis van Hof ter Linden om te beslissen over de eerste namen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. CD&V Edegem kiest resoluut voor verandering en verjonging en trekt met een vernieuwd verhaal naar de kiezer.

 Lijsttrekker in oktober wordt Bart Breugelmans (43 j.). Hij is fractieleider en lid van de politieraad voor CD&V Edegem. Hij zetelt ondertussen 18 jaar in de gemeenteraad en was tijdens de vorige legislatuur schepen voor ondermeer jeugd, gezin, feestelijkheden en lokale economie. Bart kent het reilen en zeilen van onze prachtige gemeente zeer goed. Bart is bankdirecteur, getrouwd met Natalie en vader van twee zonen.

BartB

Op de tweede plaats staat Ann De Cleyn (57 j.), momenteel OCMW-raadslid. Ann is diensthoofd bij de GZA-ziekenhuizen. “Met Ann op deze plaats willen we het belang van een degelijk sociaal beleid door de gemeente benadrukken.”, aldus de lijsttrekker, “Op dat vlak is er immers nog veel werk te doen”.

Ann

Op de derde plaats staat Adrian De Weerdt (26 j.). Als voorzitter van JongCD&V organiseerde Adrian onder meer opruimacties, acties voor een betere fietsinfrastructuur en acties voor de versterking van de Edegemse handelskern. Adrian is geboren en getogen in Edegem en was vroeger bondsleider bij KSA OLVE en jeugdraadlid. Momenteel werkt hij als advocaat gespecialiseerd in stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieurecht. Een betere ruimtelijke ordening is voor Adrian ook prioritair.

Adrian De Weerdt

Pascale Swolfs (56 j.) komt op de vierde plaats. Pascale is een bezige bij in verschillende verenigingen. Ze vertolkte  de voorbije jaren in de gemeenteraad vaak bezorgdheden die ze tussen de Edegemnaars hoorde.

Pascale

De top 5 wordt vervolledigd door Wim Verrelst (49 j.). Wim was in de vorige bestuursperiode schepen van onder meer openbare werken en leefmilieu. Zo tekende hij de plannen voor de heraanleg van de Drie Eikenstraat, een project dat nu pas wordt uitgevoerd. In Buizegem is Wim actief in het wijkcentrum ’t Forum. Hij werkt op het kabinet van minister Hilde Crevits.

 Wim Verrelst

Bart: “Met deze top-5 realiseren we een perfecte mix van verjonging, vernieuwing en  ervaring. In tegenstelling tot andere lijsten zetten we bewust niet al onze uittredende mandatarissen vooraan. Zo geven we een kans aan opkomend Edegems talent en schalen ze écht hoog in. Deze visie zal later nog duidelijker worden als we meer nieuwe namen op onze lijst bekend zullen maken.

 

Ik ben als lijsttrekker ook zeer verheugd te kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van alle andere uittredende mandatarissen binnen de partij. Onze oud-burgemeester en de collegas oud-schepenen kiezen voor een steunende plaats op de lijst en zullen vanuit die positie mee verder werken aan de toekomst van Edegem. “

 De voorbije decennia is Edegem uitgegroeid van een klein dorp naar de residentiële randgemeente die ze nu is. Een gemeente waar iedereen graag woont en leeft, een gemeente die bruist van energie en verenigingsleven, een gemeente waar ondanks bijkomende bebouwing veel groene ruimte bewaard bleef: kortom een droom van een gemeente. Dat is ontegensprekelijk de verdienste geweest van jarenlang CD&V-bestuur, met als laatste cruciale wapenfeit de aankoop van Hof Ter Linden in 2012. Daardoor ontstond een groot openbaar groen park van 90 hectare. Het is geen toeval dat CD&V daarom haar top-5 in de nieuwe brasserie in Hof Ter Linden voorstelt. 

De vernieuwde ploeg treedt met volle goesting in de sporen van haar voorgangers om Edegem verder uit te bouwen zoals het is: een gezonde groene woongemeente met een krachtig verenigingsleven vol initiatief en geëngageerde inwoners die oog hebben voor elkaar.