Afgelopen donderdagmiddag was het verkiezingsnamiddag in dienstencentrum Den Appel. De verschillende partijen werden uigenodigd en konden in 10 minuten uitleggen waarvoor zij staan en waar zij nog aan willen werken in de toekomst.
Na de presentaties van de verschillende partijen konden de aanwezigen verdere vragen stellen en traden de kandidaten in debat hierover.

CD&V Edegem werd hier vertegenwoordigd door Ann De Cleyn (2de plaats) 

Zij kon 10 van onze speerpunten op vlak van senioren en zorgbeleid toelichten.
Link naar de bijhorende presentatie vindt u hier.

 • De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen!
 • De gemeente moet helpen bij het aanpassen van de woning, zorgen voor poets en gezinshulp , voor warme maaltijden, voor een klusjesdienst.

 • De gemeente mag ook de mantelzorgers niet uit het oog verliezen! 

 • Wij pleiten voor een wijkcoördinator die de buurt ondersteunt. Ik merk op mijn werk zo vaak hoe eenzaam mensen zijn en hoe zovelen uit het sociaal vangnet vallen. Nochtans kan iedereen bijdragen tot een warme buurt. Een buurt waar we elkaar weer kennen en zorg dragen voor elkaar!

 • De gemeente moet er voor zorgen dat inwoners buiten kunnen komen. Edegem moet een veilige gemeente zijn, waar voetpaden niet schots en scheef liggen, goede oversteekplaatsen zijn en waar ook kleine kinderen veilig met de fiets naar school kunnen.

 • Voorts willen we een gemeente waar het groen goed onderhouden wordt, waar zitbanken staan en waar een mooie begraafplaats is -een stilteplek- waar iedereen tot rust kan komen!

 • Wij pleiten voor een zeer toegankelijke zorgcoach. Iemand waarbij je terecht kan met al je vragen. Hij verwijst je niet alleen door naar een deskundige, maar volgt je vraag ook echt verder op
 • Door samenwerking met verenigingen en voorzieningen willen we werken aan een echt armoedebeleid binnen onze gemeente.
 • Wij vinden dat senioren mee het beleid moet kunnen bepalen. Dit kan door het heropwaarderen van adviesraden en verenigingen beter te ondersteunen. Iedereen mag ook goed geïnformeerd worden. Vaak vergeten we dat sommige mensen niet op de juiste plaats geraken of geen computer bezitten.

 • Edegem mag  echt wel trots zijn op het woon-en zorgcentrum Immaculata. We weten dat hier goede zorg geboden wordt en we vinden dat de gemeente dit niet uit handen mag geven. De ligdagprijs moet betaalbaar blijven!


Op de foto van links naar rechts: (Andre Van Ekelenburg (PVDA-D!em) , Peter Verstraten (Open VLD), Ann De Cleyn (CD&V), Jeroen Van Laer (GROEN) en Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA)

 • Zorg
 • Verkiezingen