Beste Edgemnaar, 

Wij vinden Edegem al jarenlang een fijne gemeente om te wonen en te leven; wij zijn ervan overtuigd dat de meesten onder u er ook zo over denken. Wij willen een gemeente voor iedereen: van jong tot oud, van sterke schouders tot kwetsbaren. Waar mensen graag buiten komen en uw (klein)kinderen veilig op school geraken. Daarom willen wij opnieuw inzetten op beter onderhoud van voet- en fietspaden. Wij stellen voor om al zeker 40 km te vernieuwen. Alleen zo krijgen wij het onderhoud terug onder controle. En dit is dringend nodig. Een degelijk voet-en fietspad in bijvoorbeeld de Oude Godstraat of Hovestraat zal toch iedereen waarderen? Gebruik maken van camera’s en moderne technologie om veiligheid en verkeersveiligheid te verbeteren, gebeurt veel te weinig in Edegem. In andere gemeenten staan ze op dat vlak veelverder en wij moeten dringend bijbenen. De huisvuilophaling willen wij beter en eenvoudiger maken. Terug alles ophalen op dezelfde dag, een wekelijkse ophaling in de zomerperiode en het gebruik van huisvuilzakken opnieuw toelaten. Wij willen ook een warm Edegem naar niemand uit de boot valt. Wij denken dat wij de kwaliteit van ons samenleven kunnen verbeteren door ook meer in te zetten op buurten en wijken. Vele problemen worden immers sneller en makkelijker opgelost als mensen elkaarbeter kennen. Verenigingen moeten terug een échte rol krijgen in het gemeentelijk beleid. Dit is maar een kleine greep uit ons programma om uw leven in Edegem nog beter te maken. Samen met onze enthousiaste ploeg vragen wij uw steun op 14 oktober en willen met u het verschil maken.

In deze krant en onze thematische folders die u al in uw brievenbus vond, leest u meer over onze ploeg en speerpunten.

Lees  hier meer over onze 27 kandidaten, of kijk op hun individuele pagina op de website

  • Verkiezingen