Afgelopen dinsdag werd in Edegem voor de eerste keer een digitale gemeenteraad gehouden. Geen sinecure, maar gezien de specifieke omstandigheden met het COVID19-virus, een verantwoorde beslissing.

Het belangrijkste punt op de agenda was de stemming van het strategisch meerjarenplan. De laatste versie van het meerjarenplan werd in februari nog vernietigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gouverneur. Ter stemming lag nu een nieuwe versie.

Bart Breugelmans (fractieleider CD&V):

Wij zijn blij dat het gemeentebestuur nu rekening houdt met onze vraag en de vraag van de hogere overheid naar meer transparantie. We krijgen nu meer inzage in de cijfers. Het is nu nóg duidelijker dat dit gemeentebestuur een veel te drastische besparing doorvoert op de gemeentediensten. Wij hebben tegengestemd tegen het meerjarenplan. Het politieke debat zal worden gevoerd op de eerstvolgende fysieke gemeenteraad. Minstens even belangrijk is echter de steun aan de Edegemnaar in deze coronacrisis. CD&V Edegem stelt 7 gerichte en praktische maatregelen voor ter ondersteuning van de middenstand, de verenigingen en minderbedeelde inwoners.

  •  In december 2019 werden 70% van alle gemeentelijke belastingen en retributies verhoogd. Wij vragen het bestuur om deze beslissingen terug te draaien.
  • We vragen het bestuur om de inning van eenmalige retributies te verschuiven naar een later moment op het jaar.
  • Herschikking openbare werken: gebruikmaken van deze economisch rustige periode en werken in het centrum indien mogelijk reeds laten starten en zo hinder voor handelaren te beperken, bijvoorbeeld in de Hovestraat.
  • We vragen de verkoop van de E!-bons te stimuleren door ze te verkopen met een korting, bv. van 50%. Ook vragen we een verdeling van E!-bons onder de verschillende erkende verenigingen in Edegem. Op deze manier zal de consument makkelijker de weg terugvinden naar de lokale handelaar.
  • We vragen het bestuur om de E!-bons aan te bieden aan de minder bedeelden. We verwijzen hiervoor naar het systeem van de sociale maaltijden dat eerder bestond in samenwerking met de uitbaters van het Meihof.
  • Snellere betaling van lokale handelaren: het gemeentebestuur hanteert bepaalde betaaltermijnen naar zijn leveranciers. We vragen ons bestuur om de komende maanden de betalingstermijnen voor de lokale handelaars te laten vallen en openstaande facturen meteen te betalen.
  • We vragen met aandrang de opstart van een eigen gemeentelijke sociale kruidenier.

Deze bovenstaande maatregelen zijn haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar in eigen regie. Als ons bestuur echt begaan is met haar inwoners, haar verenigingen en haar middenstanders, dan neemt ze deze maatregelen. 

In de Pers

Mortsel TV