Tussenkomsten namens de cd&v fractie door fractieleider Bart Breugelmans op de gemeenteraad van 19 december 2022.
Op de agenda van de gemeenteraad stond de aanpassing van het strategisch meerjarenplan, een verlaging van 0,2% van de algemene personenbelasting en een 40-tal retributies en belastingen die verhoogd en/of geïndexeerd werden. 

"Vandaag vielen vele financiële beslissingen, allen in het kader van de tax-shift van deze meerderheid. We hebben reeds eerder - en niet enkel vandaag - aangegeven dat we jullie tax-shift (zie ook hieronder) een asociale maatregel vinden, die enkel ten goede komt aan de rijkste inwoners en die de minderbedeelden in onze gemeente in de kou laat staan. Vandaar dat we bijkomend een tax-shift voorstellen, één die wél sociaal rechtvaardig is. Een extra bewijs voor het sociaal onrechtvaardige karakter van de Edegemse tax-shift is dat de belasting op de tweede verblijven opnieuw buiten schot blijft. Kan het duidelijker?

Vandaar ook ons voorstel: verhoog samen met alle andere verhogingen van de voorbije jaren ook de belasting op het tweede verblijf in onze gemeente. Ook in gemeenten zoals Hove, Brasschaat of Mechelen bestaan gelijkaardige bedragen. Uiteindelijk zegt u zelf dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen."

Cd&v legde in de gemeenteraad dan ook een voorstel van beslissing neer ter verhoging van de belasting op tweede verblijven, vastgesteld op €1200 ipv de huidige €1000.

Voor onze stemverklaringen als cd&v-fractie in het kader van het aangepast strategisch meerjarenplan (SMJB) kwam Bart Breugelmans opnieuw tussen:

"Ik heb een tussenkomst voorbereid namens onze fractie voor verschillende punten van de agenda van vanavond : strategisch meerjarenplan, algemene personenbelasting en de retributies. Al deze punten zijn zo met elkaar verweven, dat dit me de beste oplossing leek. Sta me toe te starten met de algemene personenbelasting (APB).  

De APB is een belasting waarbij iedere inwoner van de gemeente bijdraagt tot de kosten van de gemeente in verhouding tot zijn/haar inkomen. Met andere woorden : de inwoner met een hoger inkomen, betaalt een hogere bijdrage aan de gemeentelijke kas. Of zoals de schepen tot 4x toe zelf aangaf tijdens de commissie : de breedste schouders dragen de grootste lasten. Dit is -niet enkel in tijden van torenhoge inflatie en ongunstige economische vooruitzichten- een goede zaak. Dat is altijd een goede en terechte – sociaal verantwoorde manier van het voeren van een degelijk financieel beleid. 

Dit betekent echter ook dat bij een verandering van de belasting, de hogere inkomens dit harder zullen voelen dan de lagere inkomens. Zowel in positieve, als in negatieve zin. En opnieuw, voor de tweede keer in twee jaar tijd, speelt ons bestuur voor Sinterklaas naar de hoogste inkomens. Opnieuw word de APB verlaagd. Mensen met een laag of gemiddeld inkomen krijgen opnieuw de kruimels, de rest van gaat lopen met mooie en goedbelegde broodjes.  

En dit tijdens een periode van onzekerheid, torenhoge inflatie en onduidelijkheid over de economische vooruitzichten, dat we ons minstens de bijkomende vraag moeten stellen of deze beslissing wel valt op de juiste moment. Waarom dit cadeau voor de ‘happy few’? 

Deze beslissing laat zich in ieder geval wel vertalen naar de acties van het strategisch meerjarenplan. Of beter gezegd, naar het ontbreken van acties. Net als vorig jaar valt er weinig nieuws te rapen in het strategisch meerjarenplan. Als we dan lang zoeken, zien we een verhoging van het budget voor de voetpaden. Goed, maar ook niet meer dan dat. En zeker niet voldoende om de stilstand van de voorbije jaren goed te maken. Verder valt uiteraard het uitstel, opnieuw, opnieuw en opnieuw van de Hovestraat op. Ik denk dat de schepen ondertussen voldoende plannen op zijn bureau heeft liggen voor 77x Hovestraat. 

Ondertussen gaan de belastingen wel drastisch omhoog. Met minstens 20% (!), maar sommige retributies gaan zelfs maal 2 (bv rijbewijs) of zelfs maal 8 (retributies voor een bouwaanvraag!). Deze extra inkomsten zijn lineaire belastingen, even duur voor iedereen, ongeacht je inkomen. Asociaal en ten nadele van bijvoorbeeld jonge gezinnen die willen verbouwen, en natuurlijk ten nadele van de lagere inkomens."

Naar aanleiding van onze tussenkomsten ging het N-VA bestuur akoord met ons voorstel tot beslissing aangaande de verhoging van de belasting op tweede verblijven.

Bart Breugelmans:

Niet alleen het gehele bestuur ging akkoord met deze beslissing, ook Groen en Open VLD stemden mee. Als cd&v-fractie zijn wij bijzonder tevreden mee met deze rechtvaardige beslissing.