Nieuwjaarsreceptie 2019

18-01-2019

Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie klonken we met onze leden, vrienden en mandatarissen op het nieuwe jaar.  Dit jaar hadden we  kersvers gemeenschapssenator Orry Van De Wauwer als gastspreker.

Deze receptie stond tevens in het teken van de interne verkiezingen.  Na het tellen van de stemmen werd Annick De Jongh met 90% van de stemmen verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Annick volgt Koen Snyders op, die tevens stopt als gemeenteraadslid. 
Nieuwe jongerenvoorzitter is Johan Scheldeman, actief als bestuurslid in JH Nootuitgang,  hij zal zich de komende jaren engageren om de jongerenwerking verder te versterken.
Elke Tindemans werd herkozen als voorzitter van Vrouw&Maatschappij en Jan Duden werd verkozen als seniorenvoorzitter.