Gemeenteraad

Op maandag 7 januari 2019 legden  Bart Breugelmans, Ann De Cleyn en Adrian De Weerdt hun eed af als raadslid en vormen de CD&V fractie in de Edgemse gemeenteraad.

Omwille van medische redenen vervangt Thomas Van Gorp sinds 24 Oktober 2022, Ann De Cleyn tijdelijk in de gemeenteraad, OCMW-raad en in de raad van bestuur van het woonzorgnetwerk.

Vanaf 1 januari 2019 worden de OCMW-raad en de gemeenteraad samengevoegd. Alle gemeenteraadsleden volgen dus ook automatisch  het reilen en zeilen van het OCMW mee op.  De individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie worden behandeld door het bijzonder comité van de sociale dienst. Hiervoor vaardigen wij Siegrid De Smedt af in de komende 6 jaar. Wilt u onze mandatarissen persoonlijk contacteren met een vraag of bemerking? Kijk gerust tussen onze  "Wie is wie" voor hun contactgegevens.

Voor een uitgebreid verslag van hun tussenkomsten verwijzen wij  u graag door naar onze nieuwspagina's of naar het volledig verslag van de gemeenteraad dat je een maand later kan vinden op de website van de gemeente Edegem onder de sectie besluiten. 

De afgelopen legislatuur 2012-2018 waren Bart Breugelmans, Koen Snyders, Mia De Schamphelaere, Jan Pszeniczko, Marc Van Leemput, Elke Tindemans, Klaas Meesters, Wim Verrelst  en Pascale Swolfs de vertegenwoordiging voor CD&V in de Edegemse gemeenteraad. Zij volgden de gementeelijke actualiteit en dossiers nauw op de voet. Onze OCMW-raadsleden waren Bert Van Herwegen, Rosette Van Gelder, Ann De Cleyn en Micheline De Ridder. Zij  volgden het OCMW en woonzorgcentrum Immaculata de afgelopen 6 jaar op.