Burgemeester Koen Metsu spuit mist over dossier VTC: kentering of zoveelste kleine aanpassing van een slecht plan?

06-11-2016

Burgemeester Metsu lijkt last te hebben van geheugenverlies. In zijn reactie op het buurtcomité VTC in GVA en HLN van 29 oktober leek hij vergeten te zijn dat hij al maandenlang de komst van een nieuw bibliotheek in de tuin van Huis Hellemans verdedigt: een gebouw hoger dan de sporthal, inclusief twee bouwlagen appartementen. Plots zou daar niets meer van aan zijn en worden zelfs nieuwe plannen aangekondigd?  "Het buurtcomité dat zich verzet tegen het VTC “paniekzaaiers” noemen, is onterecht! “ dat zegt Edegems CD&V-voorzitter Koen Snyders. “Eerst een buurt maandenlang opjagen met onaanvaardbare plannen en dan laten uitschijnen dat het ontwerp maar om te lachen was, is de burgers voor de gek houden”.

Het buurtcomité Leefbaar Edegem, dat zich kant tegen de komst van de nieuwe bibliotheek of Vrijetijdscentrum (VTC) in de tuin van kunstcentrum Huis Hellemans, stapt naar de Raad van State. De redenen zijn zeer terecht: het ruimtelijk uitvoeringsplan laat een gebouw toe dat hoger kan worden dan de sporthal: een bibliotheek met daarbovenop twee bouwlagen appartementen.

Dit gebouw zal de historische tuin in het beschermd dorpsgezicht vernielen, grote hinder voor de directe buren betekenen en zal parkeer- en mobiliteitsproblemen opleveren in het centrum. Niet alleen de buurtbewoners maar ook de handelszaken zullen hieronder te lijden hebben.

Op de gemeenteraad werden deze plannen, inclusief de bouw van appartementen, uitvoerig verdedigd door de burgemeester en schepenen. Omdat wij de argumentatie van het buurtcomité delen, gaven wij stevige kritiek op dit project.

Wij eisen nog steeds dat het gemeentebestuur deze plannen opgeeft, dat het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt ingetrokken en dat de alternatieven ernstig worden onderzocht.

In zijn reactie op het buurtcomité Leefbaar Edegem in GVA en Nieuwsblad van 29 oktober deed de burgemeester alsof hij vergeten was wat hij al maandenlang verdedigt: de komst van een nieuwe bibliotheek in de tuin van Huis Hellemans, een gebouw hoger dan de sporthal, inclusief de twee bouwlagen appartementen.

De burgemeester noemt het beroep bij de Raad van State paniekzaaierij en kondigt weer een nieuw ontwerp aan. Cofinanciering door flats was volgens de burgemeester een van de opties, maar lang nog geen zekerheid. En dan geeft hij nog maar eens af op mensen die zogezegd valse informatie verspreiden.

De vraag is wat deze vorm van informatie en communicatie, die aaneen hangt met halve waarheden en hele leugens, nu betekent?

Is dit de zoveelste en weinig fraaie uitval naar een buurtcomité dat een rechtvaardige strijd levert, denken wij maar aan het bezoek van de politie bij de leden van het buurtcomité? Het is een burgemeester onwaardig om de waarheid te verdraaien. Hij moet garant staan voor eerlijke communicatie. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat hij heeft goedgekeurd laat een gebouw toe van 12,5 meter hoog met daarin twee bouwlagen appartementen. Er verdwijnen 30-tal parkeerplaatsen aan de sporthal en voor de bibliotheek en de appartementen zijn er tot nu toe geen extra parkeerplaatsen voorzien. Deze feiten ontkennen is niet correct.

Of is dit de politieke bocht? Moeten wij veronderstellen dat het bestuur de dwaasheid van zijn plan uiteindelijk inziet. Zijn ze werkelijk op zoek naar echte alternatieven of komt er weer een kleine toegeving die niets oplost? Als de uitspraak van de burgemeester betekent dat het bestuur uiteindelijk bereid is om de alternatieven echt te onderzoeken dan is dit een belangrijke overwinning voor het buurtcomité en Edegem. Maar zover zijn wij blijkbaar nog niet. In het artikel in Het Laatste Nieuws lijkt hij het nog steeds over de tuin van Huis Hellemans te hebben.

Wij hebben in het verleden verschillende alternatieve sites voorgesteld: de site van brouwerij Beirens, de Post of het Berkenhof. Maar er circuleerden er nog andere zoals de site van de Match in de Hovestraat,… .

Er is geen behoefte aan de zoveelste aanpassing van het slechte plan. Er is wel nood aan een grondig debat over de toekomst van het centrum en de juist plek voor een nieuwe bib. Wij moeten dringend ingaan op de vraag van de Vlaamse Bouwmeester om een globale visie voor de verdere ontwikkeling van het centrum uit te werken.

 Koen Snyders
Voorzitter CD&V-afdeling Edegem
0475 58 98 03

Persbericht 6 november 2016

 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.